Szkolenia

ZAKRES OGÓLNY

Podstawy Teledetekcji

 • Czym jest teledetekcja
 • Zakresy spektralne i ich zastosowanie
 • Rodzaje danych teledetekcyjnych
 • Wskaźniki teledetekcyjne i ich zastosowanie

Program Obserwacji Ziemi Copernicus

 • Czym jest Copernicus
 • Opis satelitów serii Sentinel; Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P
 • Opis serwisów w ramach programu Copernicus: Atmosfera, Środowisko Morskie, Obszary Lądowe, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo, Sytuacje Kryzysowe
 • Przykłady zastosowań i wykorzystania danych programu Copernicus

Pozyskiwanie danych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Źródła pozyskiwania danych
 • Prezentacja produktów możliwych do pobrania
 • Wyszukiwanie i pobieranie danych
 • Oprogramowanie do analizy i przeglądania danych – otwarte oprogramowanie

Wykorzystanie danych optycznych z zakresu światła widzialnego i podczerwieni na obszarach lądowych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane optyczne
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych optycznych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych optycznych z zakresu światła widzialnego i podczerwieni na obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane optyczne
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych optycznych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych radarowych (mikrofalowych) na obszarach lądowych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane radarowe
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych radarowych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych radarowych (mikrofalowych) na obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane radarowe
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych radarowych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych termalnych w obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane termalne dla obszarów morskich
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych termalnych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY

Podstawy teledetekcji

 • Charakterystyki i zakresy spektralnych
 • Zastosowanie poszczególnych kanałów spektralnych
 • Pozyskiwanie informacji o odbiciach spektralnych poszczególnych powierzchni
 • Cechy systemów i zdjęć satelitarnych
 • Tworzenie kompozycji barwnych w interpretacji
 • Wskaźniki teledetekcyjne i ich zastosowanie
 • Metody klasyfikacji treści obrazów satelitarnych (m.in. klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowania, klasyfikacja spektralna, wielocechowa, obiektowa i inne)

Usługi lądowe

 • Przegląd i omówienie satelitów i serwisów dostarczających dane o obszarach lądowych
 • Badanie kondycji roślinności
 • Badanie zawartości wody w roślinach
 • Szacowanie powierzchni biologicznie czynnej
 • Szacowanie powierzchni zabudowanej
 • Klasyfikacja terenu wg. jego pokrycia i użytkowania
 • Wykrywanie zmian w pokryciu i użytkowaniu terenu
 • Wsparcie dla rolnictwa – szacowanie biomasy i zawartości azotu w glebie

Środowisko morskie

 • Systemy satelitarne do obserwacji mórz i oceanów
 • Koncentracja chlorofilu w warstwie powierzchniowej zbiorników wodnych – monitoring zakwitów fitoplanktonu
 • Monitoring temperatury powierzchniowej – identyfikacja zjawisk w rodzaju upwellingu
 • Rozpływ wód lądowych w strefie brzegowej morza
 • Zawartość ozonu w atmosferze
 • Dopływ energii promieniowania słonecznego – warunki dla produkcji energii odnawialnej

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

 • Zalewy w dolinach rzek
 • Badanie temperatury powierzchni (wykrywanie tzw. „hot-spotów”)
 • Monitoring pożarów i szacowanie ich skutków
 • Monitoring obszarów, na których przeszły wiatrołomy

Zmiany klimatu

 • Wykrywanie susz
 • Monitorowanie temperatury powierzchni

Atmosfera

 • Monitorowanie przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń powietrza

Hydrologia

 • Zmiany linii brzegowych jezior

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szkolenie