FPCUP Agriculture

Common System and Platform, Based on Copernicus Data and Services, for Agricultural Agencies in Poland.

Głównym celem projektu jest dostarczenie serwisu bazującego na produktach i usługach programu Copernicus na potrzeby agencji rolnych w Polsce w szczególności w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Działanie to ma na celu przyspieszenie wdrażania danych i usług dostarczanych przez program Copernicus przez dwie krajowe agencje wykonawcze Ministerstwa Rolnictwa: ARiMR oraz KOWR, a także przez agencje regionalne i lokalne powołane do wspierania sektora rolnego w Polsce. Istnieje duża potrzeba wdrażania danych satelitarnych przez agencje rolne w Polsce, aby umożliwić im wspieranie indywidualnych rolników w ograniczaniu negatywnego wpływu poważnych susz i przemarzania oraz innych zagrożeń naturalnych, które są spowodowane zmianami klimatu.

Więcej informacji o projekcie na stronie Programu Copernicus

Minimalna temperatura powierzchni (oC) w dniach 17 – 24.11.2023 r.

WYDARZENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Workshop ROZWIĄZANIA CHMUROWE W OBSERWACJI ZIEMI” 19.06.2023 (on-line).

2. Seminarium poświęcone możliwości wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie 11.01.2024 – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz on-line. link do wydarzenia.

3. Spotkanie z potencjalnymi użytkownikami – prezentacja posteru 27.04.2024 (Kuklinów)

4. Seminarium kończące 8 maja 2024 (on-line): Satelitarny monitoring rolnictwa

MATERIALS IN ENGLISH

Finansowanie: Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake, FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, Komisja Europejska
Projekt międzynarodowy współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “PMW” w latach 2019-2021; umowa nr 275/G/GRO/COPE/17/10042; 202010-SI2.833214