FPCUP Hackathon

HackVision powered by FPCUP

Konferencja.

18 maja 2023 r. odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Absiskey Polska, która miała na celu podsumowanie cyklu Hackathonów HackVision, realizowanych w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP) oraz wyłonienie zwycięzcy HackVision.

HackVision powered by FPCUP, adresowany był do studentów i doktorantów polskich uczelni, zainteresowanych analizą obrazów satelitarnych, zdjęć pozyskanych z dronów, nalotów samolotowych w oparciu o sztuczną inteligencję.

W ramach HackVision odpowiedzieć można było na jedno z 4 głównych wyzwań powiązanych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami:

  • optymalizacja ruchu drogowego na podstawie danych satelitarnych,,
  • optymalizacja procesu kontroli upraw w kontekście danych meteorologicznych,
  • optymalizacja zużycia energii w infrastrukturze miejskiej na podstawie danych satelitarnych,
  • miejskie wyspy ciepła w obliczu zmian klimatycznych w oparciu o dane satelitarne.

Wyniki konkursu.

Zwycięskim zespołem okazał się Zespół z Krakowa, który w swojej pracy zaproponował rozwiązanie dotyczące monitorowania zanieczyszczeń wód za pomocą zobrazowań satelitarnych. Rozwiązanie jakie jest proponowane to zarówno dostęp do map z indeksami, ale również alerty o podwyższonych wartościach wskaźników jakości wody.

Rozwiązanie planowane jest jako alternatywa dla badań laboratoryjnych wody, które odbywają się w dużych odstępach czasowych i nie na wszystkich obiektach wodnych. Narzędzie proponowane przez Zespół ma pozwolić na monitorowanie zanieczyszczenia wody wykorzystując zobrazowania satelitarne z Sentinel-2 dla obszarów wybranych przez użytkownika.

Aplikacja ma działać w modelu subskrypcyjnym w oparciu o czas dostępu do rozwiązania oraz wielkość badanego obszaru. Usługa ma być dostępna zarówno dla klienta indywidualnego, którzy zainteresowani są pojedynczymi obszarami, ale także samorządów lokalnych / firm / instytucji, które chcą monitorować obiekty wodne w całych województwach. prócz dostępu do aktualnych danych, narzędzie będzie oferować możliwość przeglądania zmian w czasie, a także zagnieżdżanie wygenerowanych map na stronach zewnętrznych, jako API.

Relacja z finału konkursu.

Uczestnicy finału II edycji Hackathonów 2023
Zwycięzca HackVision – Zespół z Krakowa
Sponsorzy płatnych staży w sektorze kosmicznym
Wdrożenie programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangazowanie studentów w ramach partnerskiej umowy ramowej Programu Caroline Hershel (akronim: FP CUP Hackatons), umowa nr 8-SI2.829837
Projekt międzynarodowy współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego UMOWA nr 5208/GRANT KE/2021/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W46/GRANT KE/2021 z dn. 23.12.2021r.