FP CUP

Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake
https://www.copernicus-user-uptake.eu/

Poszerzamy wiedzę na temat wykorzystania danych Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

We spread the knowledge on the use of data of Copernicus Earth Observation Programme

Strona jest efektem współpracy w międzynarodowym projekcie FP CUP – prowadzonym przez Niemiecą Agencję Kosmiczną DLR – Copermicus User Uptake

Copernicus User Uptake

The website is the result of cooperation in the international FP CUP project – led by the German Aerospace Center DLR – Copermicus User Uptake

Copernicus User Uptake

Nasza strona została stworzona w ramach zadania Action 2018-1-06: „Zastosowanie produktów Copernicus i usług do zarządzania środowiskiem i prognozowania produkcji rolnej”, realizowanego przez nasz Instytut Geodezji i Kartografii oraz Wydział Oceanografii i geografii, Uniwersytetu Gdańskiego. Służy także calom promocyjnym i infmoracyjnym, związanym z zadaniem Action 2018-3-01: „Zasotowanie danych Copernicus w sektorze prywatnym”.

Praca naukowa opublikowana w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2019-2021; umowa nr 5069/H2020/19/2020/2.

Our website was created as part of the task Action 2018-1-06: „Application of Copernicus products and value-added services for management of environment and forecasting agricultural production”, implemented by Institute of Geodesy and Cartography and the Faculty of Oceanography and Geography, University of Gdańsk. It is also dedicated to promote and to inform about the Action 2018-3-01 task: „Succes stories Poland”.

Scientific work published as part of an international project co-financed by the program of the Minister of Science and Higher Education entitled „PMW” in the years 2019-2021; contract No. 5069 / H2020 / 19/2020/.

SZKOLENIA

Bezpłatne warsztaty, wykłady i seminaria

Zakres

MATERIAŁY

Materiały szkoleniowe, prezentacje i webinary

Przegląd materiałów

KONKURS

Zorganizujemy warsztaty dedykowane Twoim potrzebom

Weź udział

HACKATHON

Weź udział w Hackathonie

Szczegóły

Program Copernicus

Nowa perspektywa w spojrzeniu na Ziemię

Program Obserwacji Ziemi Copernicus, realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, daje dostęp do otwartych bezpłatnych danych satelitarnych.

Radarowe dane z satelity Sentinel-1, optyczne 10- i 20-metorwe dane z Sentinela-2, dane o temperaturze powierzchni i szereg własności morza z Sentinela-3, dane o jakości powietrza z Sentinela-5P, a także inne różnorodne dane z misji wspomagających, a ponadto 6 dedykowanych serwisów: Atmosfera, Środowisko Morskie, Obszary Lądowe, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo, Sytuacje Kryzysowe.

Bogactwo informacji, które możesz wykorzystać w administracji i w swojej firmie. „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga” i zyskaj nową perpsektywę w spojrzeniu na Ziemię.

O programie Copernicus

CO OFERUJEMY

Oferujemy bezpłatną wiedzę, konsultacje i wsparcie merytoryczne

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy i prezentacja możliwości, które dają dane satelitów i serwisów Copernicus

Warsztaty, wykłady i seminaria

Oferujemy bezpłatne warsztaty, wykłady i seminaria, dotyczące zastosowania danych Copernicus.  Nie wiesz nic o  danych satelitarnych? Nie martw się, nasze szkolenia kierowane są do grup odbiorców o różnym stopniu zaawansowania!

Materiały szkoleniowe

Udostępniamy naszą wiedzę on-line. Webinary, prezentacje, przewodniki „krok po kroku”. Każde ćwiczenie, przeprowadzone na otwartym oprogramowaniu. Od pobrania obrazów, satelitarnych, przez proste analizy, do pozyskiwania staystyk.

Wsparcie dla firm

Masz pomysł na użycie danych Copernicus, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz skonsultować i przedyskutować kwestie związane z użyciem danych satelitarnych w swoim projekcie? Zapraszamy do udziału w konkursie!

Instytut Geodezji i Kartgorafii

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i geodynamiki, teledetekcji i geoinformacji dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby biznesu (małych, średnich i dużych przedsiębiorstw).

Istotną częścią działalności Instytutu jest prowadzenie badań i pomiarów zdalnych lotniczych i satelitarnych w zakresie rolnictwa, lesnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i statystyki publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.

W ramach inicjatywy FPCUP, zespół Instytutu Geodezji i Kartografii, będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych Projektu Copernicus, które mogą być wykorzystane dla celów monitoringu, zarządzania czy ochrony obszarów lądowych.

Nasze WWW

Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii i Geografii

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką naukowo dydaktyczną, prowadzącą interdyscyplinarne badania mórz i strefy przybrzeżnej morza oraz oferującą studia w zakresie nauk przyrodniczych związanych z morzem i gospodarką morską. Jednym z głównych zagadnień realizowanych przez Zakład Oceanografii Fizycznej jest opracowywanie nowych metod badawczych i modeli ekohydrodynamicznych z wykorzystaniem danych satelitarnych do określania biofizycznych właściwości ekosystemu bałtyckiego.

W ramach inicjatywy FPCUP zespół Uniwersytetu Gdańskiego będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych Projektu Copernicus, które mogą być wykorzystane dla celów monitoringu, zarządzania czy ochrony obszarów morskich i strefy przybrzeżnej. Naszym zadaniem będzie również wsparcie merytoryczne małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby wykorzystać tego rodzaju dane w swojej działalności gospodarczej.

Nasze WWW

NASZE PROJEKTY

Instytut Geodezji i Kartgorafii oraz Wydział Oceanografii i Geografii w Gdańsku to wiodące jednostki, zajmujące się danymi satelitarnymi, w Polsce. Na naszym koncie mamy realziację projektów międzynarodowych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, Europejską Agencją Środowiska i znaczącymi zagranicznymi jednostkami naukowymi. Realizowaliśmy też projekty w ramach krajowych konkursów, organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ESA LPVP

Celem projektu było opracowanie modeli wyznaczania zmiennych biofizycznych na podstawie zobrazowań satelitarnych z obecnych i przyszłych misji satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej (Proba-V, Sentinel-2 i Sentinel-3). Zsychronizowanie pomiarów naziemnych z przelotami satelitów pozwoliło na precyzyjne porównanie parametrów roślinnych. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do opracowania metod walidacji produktów pochodzących z sensorów optycznych umieszczonych na satelitach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

FiNEGRASS

Głównym celem projektu była ocena wpływu zmian klimatu na wzrost roślinności łąkowej, jej warunki wodne, biomasę, a następnie plon. Drugi cel stanowiła współpraca między Polską a Norwegią w zakresie ochrony środowiska i  monitorowania produkcji użytków zielonych. Dzięki dużym zbiorom danych z obserwacji roślinności w Norwegii i w Polsce, zbadano jak przebiegają zmiany klimatu w północnej Norwegii, na południowe obszary w Polsce. Kontrasty między polskimi i norweskimi miejscami badań pozwoliły na przetestowanie modeli w szerokim zakresie warunków klimatycznych i geograficznych

Zespół Copernicus

Celem Zespółu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS, któremu przewodniczy prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska Zielińska, jest funkcja doradczo-informacyjna wobec podmiotów Administracji Państwowej i prywatnych przedsiębiorstw. Przekazuje informacje do Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. Wspomaga w tworzeniu Serwisów dla Użytkowników Państwowych. Opracowuje także formy przekazywania informacji na temat przydatności serwisów dla jednostek administracji państwowej.Agencji Kosmicznej.

Kilka słów o naszym zespole

Nasz zespoł

Nasz zespół tworzą specjaliści w dziedzinie wykorzystania danych satelitarnych.

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

Strona

prof. dr hab. Adam Krężel

Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Uniwersytet Gdański

Strona

dr Katarzyna Bradtke

Adiunkt w Zakładzie Oceanografii Fizycznej, Uniwersytet Gdański

Strona

mgr Marzena Kasperek

Starszy specjalista w Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

Strona

mgr Jakub Zdroik

Specjalista w Zakładzie Oceanografii Fizycznej, Uniwersytet Gdański

Strona

mgr Justyna Świeżak

Specjalista w Instytucie Oceanografii, Uniwersytet Gdański

Strona

COPERNICUS NA CODZIEŃ

Obserwujemy Ziemię na bieżąco

Gdy świat dotykają ekstremalne zjawiska pogodowe, pojawiają się zmiany w pokryciu terenu, trafiamy  na ciekawostkę lub gdy poprostu znaleźliśmy piękne bezchmurne zdjęcie, na naszej stronie zobaczysz jak to wygląda oczami kosmosu.

KONKURS dla SME branży kosmicznej

Konkurs dla SME (firmy i start-up) z branży kosmicznej. ZAPRASZAMY !

Read more

SEMINARIUM Satelitarny Monitoring Środowiska

Zapraszamy na seminarium on-line 21.03.2024r

Read more
Kontakt

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i wątpliwosci zapraszmy do kontaktu poprzez poniższy formularz