Szkolenia

Oferujemy bezpłatne szkolenia, dostosowane do stopnia zaawansowania uczestników, w zakresie wykorzystania danych programu Copernicus.

Podstawy Teledetekcji

 • Czym jest teledetekcja
 • Zakresy spektralne i ich zastosowanie
 • Rodzaje danych teledetekcyjnych
 • Wskaźniki teledetekcyjne i ich zastosowanie

Program Obserwacji Ziemi Copernicus

 • Czym jest Copernicus
 • Opis satelitów serii Sentinel; Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P
 • Opis serwisów w ramach programu Copernicus: Atmosfera, Środowisko Morskie, Obszary Lądowe, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo, Sytuacje Kryzysowe
 • Przykłady zastosowań i wykorzystania danych programu Copernicus

Pozyskiwanie danych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Źródła pozyskiwania danych
 • Prezentacja produktów możliwych do pobrania
 • Wyszukiwanie i pobieranie danych
 • Oprogramowanie do analizy i przeglądania danych – otwarte oprogramowanie

Wykorzystanie danych optycznych z zakresu światła widzialnego i podczerwieni na obszarach lądowych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane optyczne
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych optycznych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych optycznych z zakresu światła widzialnego i podczerwieni na obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane optyczne
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych optycznych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych radarowych (mikrofalowych) na obszarach lądowych (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane radarowe
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych radarowych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych radarowych (mikrofalowych) na obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane radarowe
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych radarowych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Wykorzystanie danych termalnych w obszarach morskich (wykład lub wykład + ćwiczenia)

 • Szczegółowy opis najpopularniejszych systemów dostarczających dane termalne dla obszarów morskich
 • Ćwiczenia obejmujące wykorzystanie danych termalnych
 • Interpretacja pozyskanych informacji

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szkolenie