Konferencja – Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym – Dzień 1

DZIEŃ 1 – SEKTOR PUBLICZNY

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

prof. dr hab. Adam Krężel, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

dr Jędrzej Bojanowski, Zastępca Kierownika Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

dr Jan Musiał, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

dr. hab. Piotr Wężyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, CEO – ProGea 4D sp. z o o; Antoni Łabaj, CEO – SmallGIS sp. z o o; dr inż. Wojciech Drzewiecki – AGH; dr hab. Jan Piekarczyk, prof. UAM; dr hab. Jarosław Jasiewicz, prof. UAM; dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski, prof. UAM; dr Sławomir Królewicz – UAM; dr Katarzyna Bajorek-Zydroń ProGea 4D; dr inż. Urszula Cisło-Lesicka ProGea 4D; mgr inż. Micah Muir ProGea 4D

Artur Radziemski, Kierownik Działu Fotogrametrii, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań

Marcin Kluczek, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW, Anca Dabija, dr Edwin Raczko, dr Marlena Kycko, dr Ahmed Al-Sulttani, Anna Tardà, Lydia Pineda, dr Jordi Corbera – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski; Catalan Earth Observation Centre, Cartographic and Geological Institute of Catalonia

dr Maciej Bartold, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

Klaudia Bielińska, EO Product Manager, CloudFerro sp. z o o